Slaměná jurta

O všem, co vytváří přirozené podmínky existence organismů

< návrat zpět

Dokončený Terminál Citadel Litvínov

 

Předkládám fotografie a v článku najde, jaká se dají shledat pozitiva a negativa na projektu. Bohužel z analýzy vychází, že je více závažných negativ a nedostatků či nedotažení než pozitiv. •  SunLight CMS  •  administrace