Slaměná jurta

Ekologické přírodní nizkoenergetické zdravé bydlení

NOVÝ PROJEKT

V oblasti EKOLOGICKÉHO, NÍZKOENERGETICKÉHO, PŘÍRODNÍHO a ZDRAVÉHO bydlení a používání OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ nejen ENERGIE.

Dum v kožichu, Mladá Boleslav, Suske, SEA ateliter - Autor foto: Radek Cihla, MAFA

Základ nového projektu vzešel z kořenů občanského sdružení Šamanská jurta. Toto sdružení působí na poli etnologickém a etnografickém. Oblast působení se dá též nazvat "esoterika", což je vhodný pojem pro oblast činnosti Šamanské jurty, zabývající se především činností seminární, přednáškovou, vzdělávací a publikační.
Z uvedeného podhoubí, a z různorodých podmětů, vznikl projekt Slaměná jurta, který se má zaměřit na "nejen obyčejné" bydlení. Jedná se spíše o životní styl moderního člověka více ve spojení s přírodou. Jde o neobyčejné bydlení, alespoň prozatím. Proto je cílem seznámit vás, a co největší okruh lidí, s alternativou v bydlení a "žití" - jež, jak může doufat, se jednou stane běžnou záležitostí a ne pouze okrajovou záležitostí několika nadšenců či hrstky jedinců, kteří cítí, že je potřeba něco změnit a dát se ve vývoji společnosti jiným směrem.
Za tímto účelem chce Slaměná jurta pro Vás připravit workshopy např. na výrobu a výstavbu "slaměných" jurt na trvalé bydlení a další podnětné aktivity. Dále k tomu přibudou semináře, přednášky a další vzdělávací a osvětová činnost v této oblasti. A na toto vše bychom mohli navázat cechem starých řemesel v klasické stavitelství.
Dále by měl projekt fungovat jako kontaktní místo pro poradenství, projety a výstavbu ekologického, nízkoenergetického, přírodního a zdravého bydlení a používání obnovitelných zdrojů nejen energie.


V projektu by se mělo odrážet několik směrů, které se Vám tímto pokusím nastínit:

1. Nízkonákladové a nízkoenergetické bydlení za použití přírodních materiálů, bez velké a zbytečně stavební techniky.
V plánu jsou workshopy na stavbu obydlí ze dřeva, juty, slámy a hlíny a jílů, které budou provázeny semináři o nových a o jednoduše (i vlastním přičiněním) dostupných zdrojích stavebního materiálu a jeho výrobě.
V první fázi je připraven projekt na stavbu domu ze slámy, vycházející a stojící na základech jurty. Takovýto dům bude vhodný i pro stálé bydlení.
V této části bude preferováno co nejjednodušší  přírodní stavitelství v kombinaci třeba jej se skautskými stavbami. Podpora bude v seminářích s workshopy ve spolupráci se skauty, kteří nám pomohou ukázat, jak možno přežít, třeba jen nouzově, v přírodě. Na takovéto stavby je většinou potřeba pouze dřevo, sekera, popřípadě provaz a pila, a nějaká plachtovina se také hodí.
Budeme se, ale také zabývat třeba i takovými alternativami, jako je celoroční bydlení v karavanu v přírodě. Tato alternativa je vhodná pro lidi, kteří mají rádi trochu toho komfortu, ale přeci jen by rádi byli celý rok v přírodě a ještě ke všemu mobilní, soběstační, za pár korun a v teple, pohodlí a přitom aby příliš nenarušovali ráz krajiny.

2. Nízkoenergetické, úsporné a soběstačné domy a bydlení.
V této části je plánováno se zabývat moderním stavitelstvím za použití moderní techniky, která se dá taktéž kombinovat a použít případnými zájemci, staviteli, svépomocnými staviteli, kutily a nadšenci i při stavbě nízkonákladového domu. Dále zde bude téma nízkoenergetičnost ve smyslu pořízení surovin za nízké nebo ekologicky energetické náklady.
Předpoklad je, že v tomto oddíle se budou pohybovat zájemci o zde předmětné bydlení, nebo malý i větší stavitelé, výrobci (od drobných po velké firmy až po architekty, designery), a najdou se určitě i různí kutilové, zlepšovatelé a vynálezci, kteří přinesou další rozměr a další stavební techniky.
Z těchto setkání by měli těžit jak zájemci o toto stavitelství, tak stavebníci, kteří získají další náměty pro zákazníky. Nakonec i dodavatelé, kteří všem budou moci předvést své výrobky přinášející úspory, ekologičnost a ochranu našeho zdraví i životního prostředí.

3. Obnovitelné zdroje energie a surovin.
Zde se budeme zabývat především zdroji energie na vytápění a výrobu elektřiny, ale i obnovitelnými zdroji stavebního materiálu a surovin. A co že to jsou obnovitelné zdroje? Pro jistotu to připomenu: jsou to zdroje, které jsme schopni obnovit a reprodukovat, což je například dřevo a jiné plodiny, anebo jsou to zdroje přírodou vytvářeny v prakticky nekonečném množství, jako je sluneční energie a další.
Budeme se zde například zabývat slunečními kolektory, fotovoltaickými panely, větrnými a vodními elektrárnami, biomasou, kořenovými čističkami, přirozenou klimatizací, geotermální energií, tepelnými čerpadly a dalšími možnými alternativami.

4. Pozitivní a negativní energetické zóny a vliv staveb na člověka.
Je to moment, kdy dochází k protnutí a spojení života šamanů s novodobým bydlením. Když se zamyslíme, není to jen tímto momentem. Další paralely můžeme vidět v přírodním způsobu bydlení ve stepích, tajze, horách a zkrátka divočině Sibiře. I tam je spojení; ale ten hlavní motivační moment byl a je šamanský obřad očistění domu. Dalším momentem zrodu projektu bylo, když se na semináři se šamanskou Ludmilou Oyun objevovali různí účastníci, kteří se zabývali stavitelstvím. Jeden z nich se například zabýval vyhledáváním energetických zón v domech, působících na člověka. Další byl výrobcem nepálených cihel. Nebo účastnice, která měla zájem o studium vlivu starých staveb a jaké bylo jejich projektování se záměrem k působení na člověka. A bylo rozhodnuto, kam se naše činnost bude dále rozšiřovat a přitom zůstane stále na stejném poli / vlně.
Sem taktéž neodmyslitelně patří staré čínské učení Feng Šuej (Feng Shui). Zájemci se samozřejmě s ním taktéž setkají.
Semináře, workshopy, přednášky a další akce budou určeny všem zájemcům o tato témata, kteří mohou být z řad jednotlivců, až po sdružení a firmy. Ti všichni se v projekterch mohou setkávat, nabírat znalosti, zkušenosti, tvořit a dále vše předávat.


A kdo bude přednášet? Úkolem je pro Vás zajistit nejlepší kapacity v těchto oborech, znalce a odborníky. Taktéž se může přihlásit kdokoliv, kdo má k uvedeným tématům co říci. My s ním vytvoříme plán a zařadíme do programu.
Máme se stále všichni co učit: jak nemrhat zdroji a energií, a to energií jak přírody tak i vlastní. To je v podstatě jakýmsi mottem celého projektu - spojit část šamanskou, etnografickou a etnologickou; skloubit moderní techniku, výdobytky a vynálezy s přírodním a přirozeným způsobem života.


Mládek 9.10.2009


 •  SunLight CMS  •  administrace